Informații de interes public

Difuzarea informațiilor publice

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Petricioiu Daniela

Email:  centruldezimarina@yahoo.com

Telefon: 0248 268 082

Cerere pentru solicitarea de informații în baza Legii nr. 544 / 2001: MODEL SOLICITARE Legea 544

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituţiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

Reclamație administrativă 1: Anexa 3 – Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ

Reclamație administrativă 2: Anexa 4 – Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen

Anunțuri

Declarații de avere

Declarații de interese

Ofertă educațională 2024-2025