Resurse umane

  • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
  • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
  • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;
  • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
  • Realizarea evaluării personalului.

Organigramă

Informaţii despre managementul resurselor umane:

Incadrare
Personal didactic auxiliar
– contabil sef
– administrator patrimoniu
– secretar
– asistent social
– asistent medical
– infirmier
– medic
Personal nedidactic
– sofer
– ingrijitor curatenie