Despre Noi

Am gândit un set de valori  pe care ne-am propus să le  respectăm şi le  promovăm. Vizăm un nivel înalt de profesionalim al întregului personal al centrului, performanţă în toate activităţile noastre, implicare personală  pentru reuşita echipei.

Vom fi conduşi mereu de umanismsolidaritate şi compasiune faţă de copiii/elevii cu care lucrăm, dar şi faţă de familiile lor, care de cele mai multe ori, sunt în situaţii grele de viaţă. Credem în dreptul la educaţie al oricǎrui copil, în dreptul la şanse egale, în respectul individului, al individualităţii fiecaruia.

Asigurăm  servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale astfel încât să construim bazele integrării şi normalizării în funcţionarea socio-profesională de mai târziu.

Credem şi vedem în  fiecare copil  un  potenţial de învǎţare şi de dezvoltare pe care ne străduim mereu să-l descoperim şi să-l valorificăm.
Copii/elevii  beneficiează de activitatile instructive-educative ale școlii noastre imbinate totodată cu terapiile specifice, care au in vedere dezvoltarea socio-emotională a copiilor și tinerilor.