Oferta educationala

Copii/elevii  beneficiează de activitatile instructive-educative special (CES):

– întârziere în dezvoltarea intelectuală  generală;
– tulburări de comunicare şi de limbaj;
– deficienţe senzoriale uşoare (de văz şi de auz);
– deficienţe fizice şi de motricitate;
– tulburări emoţionale;
– tulburări de comportament;
– dificultăţi de învăţare şcolară;
– copii diagnosticaţi cu Sindrom Down şi cu Tulburare din spectrul autist
– dificultăţi de adaptare şi de integrare şcolară

Am gândit un set de valori  pe care ne-am propus să le  respectăm şi le  promovăm. Vizăm  un nivel înalt de profesionalim al întregului personal al centrului, performanţă în toate activităţile noastre, implicare personală  pentru reuşita echipei. Vom fi conduşi mereu de umanism,  solidaritate, compasiune şi înţelegere faţă de copiii/elevii cu care lucrăm, dar şi faţă de familiile lor, care de cele mai multe ori, sunt în situaţii grele de viaţă.

Credem în dreptul la educaţie al oricǎrui copil, în dreptul la şanse egale, în respectul individului, al unicităţii şi  individualităţii fiecaruia.  Credem şi vedem în  fiecare copil  un  potenţial de învǎţare şi de dezvoltare pe care ne străduim mereu să-l descoperim şi să-l valorificăm. Asigurăm  servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale astfel încât să construim bazele integrării şi normalizării în funcţionarea socio-profesională de mai târziu.

Terapiile specifice şi servicii educaţionale care se  desfăşuară în CSEI “Sfanta Marina”: Terapia tulburărilor de comunicare şi limbaj; – Terapia deficienţelor fizice şi motrice; – Terapia tulburărilor comportamentale; – Terapia diferitelor forme de inadaptare şcolară; – Terapie ocupaţională; – Terapie de socializare; – Ludoterapia; – Evaluarea complexă a copilului ( evaluare  psihologică, psihopedagogică, logopedică, socială); – Consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice; – Şcolarizarea la domiciliu prin intermediul profesorilor itineranţi;

PLAN DE SCOLARIZARE 2023-2024

Ofertă educațională | An școlar 2023-2024Ofertă educațională | An școlar 2022-2023