Raport privind activitatea Comisiei de evaluare și inventariere